Snekkehjulet og snekkeskruen danner et gir med aksler i 90 graders vinkel. Fordelen med å bruke snekkehjulet er at utvekslingen i ett steg kan bli stort. Utvekslingsforholdet avhenger på hvor mange tenner snekkehjulet har og hjulets antall innganger.

 

Standardsnekkehjul og
snekkeskruer

 • Moduler 0,5–2,0
 • Antall tenner, maksimalt 100 st
 • 1 eller 2 innganger
 • Akselavstand 8,5–87,5 mm
 • Utvekslinger 7,5:1–100:1
 • Snekkeskruen i stål, hjul i bronse

Presisjonssnekkehjul og
snekkeskruer

 • Moduler 1,0–4,0
 • Snekkeskruen i stål, hjul i messing eller
  hjul med nav i stål och tenner i tin-bronse
 • Antall tenner, maksimalt 47 st
 • 1–8 innganger
 • Akselavstand 30–120 mm
 • Utvekslinger 4,63:1–47:1
Snekkehjul og snekkeskruer
Kontakt for mer info

 

Snäckhjulet är konstruerat enligt samma regler som det cylindriska kugghjulet. Snäckan som är en ändlös skruv har en eller flera ingångar. Den löper mot ett hjul, vars kuggar är formade efter snäckans gänga. Effekten överförs från snäckan till hjulet, varför det är snäckan som är drivande. För varje varv som snäckan roterar, vrider sig hjulet en vinkel, vilket motsvarar antalet kuggar som snäckan har gängor. Snäckans flankvinkel är normalt 30°.

 

Utväxlingsförhållande

i
=
n1/n2     =       Z/g
n1
=
Snäckans varvtal
n2
=
Hjulets varvtal
Z
=
Hjulets kuggantal
g
=
Snäckans gängantal
α
=
Snäckans stigningsvinkel, tgα = kuggdelning / (π • Do)
m
=
Modul = kuggens topphöjd = k
t
=
Kuggdelning = 3,14 • m
do
=
Hjulets delningsdiameter = Z • m
dk
=
Hjulets ytterdiameter = (Z + 2)m
Do
=
Snäckans delningsdiameter = Dk – 2m
Dk
=
Snäckans ytterdiameter = Do + 2m
h
=
Snäckans gängdjup = 2,166 • m
A
=
Centrumavståndet = (do+Do)/2
teknisk information snäckhjul

Exempel

Vi skall konstruera en snäckväxel med utväxlingsförhållande 40:1. Delningen skall utföras enligt modul 1,5 och snäckskruvens ytterdiameter skall vara 28 mm.

 

t
=
3,14 • 1,5 = 4,710 mm
do
=
40 • 1,5 = 60 mm
Dk
=
28 mm
Do
=
28 – (2 • 1,5) = 25 mm
h
=
2,166 • 1,5 = 3,249 mm
tgα
=
4,710/(3,14 • 25) = 0,060 mm
A
=
(60 + 25)/2 = 42,50 mm

 

Verkningsgrad

Snäckväxelns totala verkningsgrad η kan delas upp i lagrens verkningsgrad η1 och snäckans verkningsgrad ηs.

 

η
=
η1 • ηs
ηs
=
tgα/t(α+ϖ)
η1
=
0,97 – 0,98 för kul- och nållager
η1
=
0,92 – 0,95 för glidlager
ϖ
=
Friktionsvinkeln (tgϖ = µ)

 

Vid val av friktionskoefficienten µ gäller följande:

µ
=
0,1 – 0,2 för gjutjärn mot gjutjärn obearbetade kuggar
µ
=
0,02 – 0,03 för härdad och slipat stål mot brons

Sambandet mellan verkningsgraden η, friktionskoefficienten µ och stigningsvinkeln α.

verkningsgrad diagram

Anm. Verkningsgraden ökar endast obetydligt vid en stigningsvinkel över 20°–25°.