Tekniske beregninger

Vi har forsøkt å forsikre oss om at formlene fungerer feilfritt. Mekanex påtar seg dog ikke ansvar for eventuelle skader som forårsakes av feilaktige resultater.

 

Skulle du oppleve problemer eller ha synpunkter, kontakt oss omgående.

 

Observer! Bruk punktum (.) som desimalskilletegn.

 

Allminneligp_md_n

Effekt/Dreiemoment

Regner ut dreiemoment
fra effekt og turtall (omdreiningstall).

 

Sylindriske tannhul og tannstengerht_f_md

Dreiemoment for tannstangdrift

Beregner dreiemoment som behøves for å oppnå
en gitt kraft.

 

Tannremsdrevskis_rem2

Remlengde/Akselavstand

Beregner remlengde og akselavstand.

 

Skruebevegelser

Dreiemoment for skruedrevrmd_tr_df

Beregner dreiemomentet for en gitt kraft.

 

Kritisk turtallnkr_b

Beregner det kritiske turtallet for en skrue.