ht_md_forht_f_md

 

Observer! Bruk punktum (.) som desimalskilletegn.

 

Ønsket lineærkraft (F) N
Ønsket hastighet (V) mm/s
Tannmodul (m)
Antall tenner (z)
 
Delingsdiameter (Do)(DO=m*z) mm
Minste dreiemoment (Do*F/2000) (Md) Nm
Observer! Kontroller at tannhjulets kapasitet ikke overskrides.
Omdreingstall (n) 1/s
1/min