ht_md_forht_f_md

 

Observer! Bruk punktum (.) som desimalskilletegn.

 

Ønsket lineærkraft (F)N
Ønsket hastighet (V)mm/s
Tannmodul (m)
Antall tenner (z)
 
Delingsdiameter (Do)(DO=m*z)mm
Minste dreiemoment (Do*F/2000) (Md)Nm
Observer! Kontroller at tannhjulets kapasitet ikke overskrides.
Omdreingstall (n)1/s
1/min