rmd_tr_fo rmd_tr_df

 

Observer! Bruk punktum (.) som desimalskilletegn.

 

Ønsket lineærkraft (F) N
Ønsket hastighet (v) mm/s
Stigning (p) mm
Virkningsgrad
 
Skruens dreiemoment (Md) Nm
Skruens omdreiningstall/turtall (n) 1/min
1/s
Kontroller at skruens kritiske omdreiningstall ikke overskrides!
Effekt på skrue (P2) kW
(Det tas ikke hensyn til transmisjonens virkningsgrad).