rmd_tr_fo rmd_tr_df

 

Observer! Bruk punktum (.) som desimalskilletegn.

 

Ønsket lineærkraft (F)N
Ønsket hastighet (v)mm/s
Stigning (p)mm
Virkningsgrad
 
Skruens dreiemoment (Md)Nm
Skruens omdreiningstall/turtall (n)1/min
1/s
Kontroller at skruens kritiske omdreiningstall ikke overskrides!
Effekt på skrue (P2)kW
(Det tas ikke hensyn til transmisjonens virkningsgrad).