LEVERINGSBETINGELSER

Våre priser gjelder fritt Mekanex lager. Emballasje debiteres separat. Samtlige priser er eksklusive merverdiavgift.

Bestillinger som er innsendt eller ringt inn på hverdager før kl. 13:00 håndteres samme dag, forutsatt at produktene er på lager.

Vi selger kun til bedrifter, ikke til privatpersoner.

Vi tar ikke imot uanmeldte besøk på hovedkontoret fordi vi ikke har noen butikk eller mulighet til direktsalg.

EKSPEDISJONSGEBYR

Minste ordreverdi er 500 kroner.

EKSPRESSGEBYR

Ved krav om forsendelse som il- eller ekspressgods og dersom vi bryter normal rutinehåndtering for levering innen tre timer, påløper et ekspressgebyr på 300 kroner.

RETURER

For returbehandling, kontakt Mekanex for å få returnummer. Returer på grunn av feilleveranser fra oss krediteres fullt ut. Godset skal returneres på billigste måte. Godkjente returer som ikke er forårsaket av oss, krediteres med 80 % dersom godset er i uskadet stand. Gjelder bare lagerførte varer. Frakten krediteres ikke.

BETALINGSBETINGELSER

Etter normal kredittprøving gjelder 30 dager netto fra fakturadato. Deretter påløper forsinkelsesrente i henhold til renteloven. I andre tilfeller mot postoppkrav eller etterkrav.

AVTALE

Ved kontinuerlige innkjøp anbefaler vi at det inngås innkjøpsavtale med Mekanex. I denne forbindelse inngås det som oftest avtale om bonus og/eller rabatter.

ANNET

Vi tar ikke konstruksjonsansvar for anvendelser der Mekanex-komponenter inngår. For øvrig følger vi Nordisk Leveransbestämmelser NL09 i henhold til Norsk industri.