LEVERINGSBETINGELSER

Våre priser gjelder fritt Mekanex’ lager. Emballasje debiteres separat. Samtlige priser er eksklusive merverdiavgift.

 

EKSPEDISJONSGEBYR

Minste ordreverdi 300 kroner.

 

EKSPRESSGEBYR

Ved krav om forsendelse som il- eller ekspressgods og dersom vi bryter normal rutinehåndtering for levering innen tre timer, påløper et ekspressgebyr på 300 kroner.

 

RETURER

For returbehandling, kontakt Mekanex for å få returnummer. Returer på grunn av feilleveranser fra oss krediteres fullt ut. Godset skal returneres på billigste måte. Godkjente returer som ikke er forårsaket av oss, krediteres med 80 % dersom godset er i uskadet stand. Gjelder bare lagerførte varer. Frakten krediteres ikke.

BETALINGSBETINGELSER

Etter normal kredittprøving gjelder 30 dager netto fra fakturadato. Deretter påløper forsinkelsesrente i henhold til renteloven. I andre tilfeller mot postoppkrav eller etterkrav.

 

AVTALE

Ved kontinuerlige innkjøp anbefaler vi at det inngås innkjøpsavtale med Mekanex. I denne forbindelse inngås det som oftest avtale om bonus og/eller rabatter.

 

ANNET

Vi tar ikke konstruksjonsansvar for anvendelser der Mekanex-komponenter inngår. For øvrig følger vi Nordisk Leveransbestämmelser NL09 i henhold til Norsk industri.