Kritisk omdreiningstall (turtall) er avhengig av gjengens kjerne diameter, den kritiske lengden, samt lagringsmåte. Når du velger at beregne trapesgjengede skruer, vil programmet fylle inn data for kjernediameteren, men hvis du velger kuleskruer, bør du oppgi kjernediameteren manuelt.

 

kritiskt_varvtal

 

Observer! Bruk punktum (.) som desimalskilletegn.

 

Kritisk lengde = lager distanse (Lk) mm
Lagringsmåte (kd)
Velg trapesgjenge eller kuleskrue