Skruejekker kan brukes i mange løfteapplikasjoner, men er best egnet for tyngre last og moderate hastigheter. I våre kommende nyhetsbrev skal vi se litt nærmere på spesielt skrujekker og alle mulighetene som finnes med dem.

To forskjellige typer

En standard skruejekk har en trapesformet skrue og er tilgjengelig i to forskjellige typer. Grunnleggende utførelse er den vanligste typen der den trapesformede skruen beveger seg opp og ned. Den andre varianten er der mutteren beveger seg opp og ned og den trapesformede skruen roterer, det kalles da en løpemutterdesign. I denne utformingen er spindelenden vanligvis lagret for å ha en stabil konstruksjon.

Grunnleggende utførelse

Løpemutterdesign

Ta hensyn til skrujekkens sterke og svake sider

Ved dimensjonering er det en fordel om man tar hensyn til skrujekkens sterke og svake sider allerede på konstrueringsstadiet. Skruejekken er best for å trekke last, så en hengende konstruksjon med girkassen øverst er om mulig å foretrekke. Skyvelast fungerer best hvis det er korte slag, men fungerer også for lengre slag hvis du kan øke dimensjonen på jekken. Skruejekken er også dårlig til å ta opp sidekrefter, så også her er det greit å tenke på hvordan konstruksjonen ser ut slik at det blir plass til en eller annen form for føringer som tar opp disse sidekreftene. For svært korte slag fungerer det imidlertid som regel uten føringer, men også her må du kanskje øke størrelsen på skruejekken.

For å hindre samrotasjon av spindelen/mutteren må disse komponentene ha en eller annen form for låsing. Som oftest kan det løses enkelt i konstruksjonen, men vi kan også levere jekker med innvendig vri-forankring.

Typiske hastigheter for standard skruejekk

Typiske hastigheter for standard skruejekk med trapesskrue er 0,5-2,5 m/min. Det er også en trapesformet skrue med doble innganger og da kan du komme opp i ca 5 m/min. Skal det gå fortere finnes det også en kuleskrue som alternativ. Bruker du kuleskrue kreves det også en eller annen form for brems da kuleskruen har høy effektivitet og ikke er selvlåsende. Trapesformede skruer er ofte selvlåsende i praksis.

Huset til skruejekken består av et snekkegir og som standard er det tilgjengelig med to forskjellige utvekslinger, lav og høy. Den lavere er ofte 6:1 og den høyere vanligvis 24:1. Er det en applikasjon som krever litt høyere hastighet velger du selvfølgelig 6:1. Går det tregere velger vi 24:1, som også kan takle en svakere motor.

Eksempel 1

Skruejekk SG 30 med last 30 kN, spindel Tr 30×6 (Pitch = 6 mm)
Girforhold 6:1 Motor 4-polet (1400 rpm) gir (1400 x 6/6) = 1400. Her ser vi at stigningen til den trapesformede skruen er den samme som girforholdet, så den lineære hastigheten blir 1400 mm/min.
Krever en motor på ca 2,5 kW

Eksempel 2

Skruejekk SG 30 med last 30 kN, spindel Tr 30×6 (Pitch = 6 mm)
Girforhold 24:1 Motor 4-polet (1400 rpm) gir (1400 x 6/24) = 350. Samme stigning på trapeskruen, men forskjellig utveksling så vi får kun 350 mm/min.
Krever en motor på ca 1 kW

Drivningen av jekken

Drivningen av jekken skjer vanligvis med en standard trefasemotor 3×400 V, men håndveving er også vanlig. Noe å vurdere med håndsveiven er utvekslingen på snekkegiret; hvis forholdet er høyt kan det ta mange svinger å sveive og er det for lavt blir det for tungt. Hvis det er mulig, kan du gå til det høyere forholdet og bruke en vanlig skrutrekker.

Normal driftssyklus for en skruejekk er ca 20 % pr. time. Ved høyere driftssyklus kan vi velge en kuleskrue i stedet og i noen tilfeller også erstatte snekkegiret med en girkasse med høyere virkningsgrad.

Grunddata skruejekker

 • Last 2,5-3000 kN
 • Slaglengde opptil 6 m
 • Alle monteringsposisjoner er mulige
 • Også i rustfri versjon
 • Hastighet opptil 2,5 m/min for standardversjon
 • Tilpasset etter ønske
 • Fire ulike versjoner
 • Flere forskjellige design på spindelenden

Eksempel på noen alternativer

 • IEC-flens og servoflens for motor (1)
 • Håndsveiv (2)
 • Beskyttelsesbelg (3)
 • Grensebryter (4)
 • Sikkerthetsmutter (5)
 • Svingbare forankring med firkantrør (6)
 • Sluttposisjon stopp (7)
 • Svingplate (8)
 • Svingbar brakett (9)

1. IEC-flens og servoflens for motor

2. Håndsveiv

3. Beskyttelsesbelg

4. Grensebryter

5. Sikkerthetsmutter

6. Svingbare forankring med firkantrør

7. Sluttposisjon stopp

8. Svingplate

9. Svingbar brakett

Trenger du hjelp til å finne riktig jekkeløsning for ditt prosjekt, hjelper vi i Mekanex gjerne.
Kontakt oss på info@mekanex.se eller ring +46 8 705 96 60.