Da er det på tide å oppsummere året som har gått. For Mekanex sin del et spennende år med eierendringer og ansatte som har gått inn i pensjonistenes rekker og som dermed har gitt et delvis nytt team. Medarbeidere kommer vi etter hvert å presentere i disse nyhetsbrevene og vårt nyeste tilskudd, Sofia Söderberg, presenteres senere i dette nummeret.

For ett år siden satt jeg sammen med vår da, nyansatte, operative sjef og forsøkte lande et budsjett for 2021.Vi hadde akkurat avsluttet korttidspermitteringer i vår svenske avdeling og vår tanke var at 2021 kunne vel ikke bli så mye dårligere enn 2020?

Kanskje en nedgang på ytterligere 5-10% om man skal være virkelig pessimistisk?

Nå, ett år senere, kan vi konstatere at vi, liksom de flere andre i vår bransje, gjorde en total feilbedømning. Istedenfor en nedgang har vi sett rekordøkning i antall orde, vi har derfor sett forsinkede leveranser og prisøkninger som vi ikke har vært i nærheten av på nærmere 20 år. I et kort perspektiv ser vi ingen forandringer, de fleste fabrikker som vi samarbeider med har fullt opp i flere måneder framover.

Derfor vil jeg be dere, våre kunder, å være ute i god tid når dere legger inn deres bestillinger. Hvis ikke finnes det rett og slett ingen varer å få innen rimelig leveransetid. Ta kontakt med våre selgere eller produktsjefer og planlegg deres leveranser for 2022, vi hjelper gjerne til med avropsplaner om dere ønsker det. For å legge til rette for deres planlegging vil vi ha åpent og levere bestilte varer alle hverdager i jule- og nyttårshelgen.

Messeaktiviteter har vært lidende de siste årene, men nå begynner situasjonen å normaliseres. Om alt går etter planen sommer vi å stille ut under Euroexpo i Karlstad 26.-27 januar 2022. Dere er hjertelig velkomne til å besøke vår stand, så skal vi hjelpe dere med utfordringer dere måtte ha innen lineære og roterende bevegelser.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig GOD JUL og et riktig GODT NYTT framgangsrikt 2022. Samtidig vil jeg passe på å takke dere tilliten dere viser oss når dere har lagt inn deres bestillinger hos oss!

Staffan Franzén

Administrerende direktør