Så det var nok en gang på tide å oppsummere enda et år og samtidig prøve å planlegge 2023.

For Mekanex, som mange andre steder, har 2022 vært hektisk. Vi har fortsatt vårt generasjonsskifte med flere nye ansatte, denne gangen primært i vårt finske søsterselskap. I Sverige har våre nye medarbeidere bidratt på en verdifull måte og i høyeste grad bidratt til at 2022 er det beste året i Mekanex sin historie. Jeg vil også benytte anledningen til å rette en varm takk til dere, våre kunder, for tilliten dere viser oss ved å legge inn bestillingene deres hos oss. Takk!

Jeg vet at vi i løpet av det siste året tidvis har hatt problemer med å leve opp til forventede leveringstider og noen ganger forårsaket problemer for deg med leveringsforsinkelsene som har oppstått. Vi jobber hardt med disse spørsmålene og har blant annet økt varelageret vårt med nesten 50 % i løpet av året. Dette for å forbedre vår pålitelighet til å levere i tide når du av ulike årsaker ikke kan stole på leverandørkjedene.

Et veldig spennende prosjekt som Mekanex har startet i år er at vi har valgt å starte et samarbeid med organisasjonen Help to Help. De jobber først og fremst for å hjelpe unge mennesker i Tanzania og Uganda til å ta utdanning.

Tanzania ligger i Øst-Afrika, er omtrent dobbelt så stort som Sverige og har en befolkning på rundt 62 millioner mennesker, som er litt mer enn Italia. Landet ledes av den folkevalgt presidenten Samia Suluhu Hassan. Hun ble valgt i 2021 og er landets første kvinnelige president. Hun kommer fra det demokratiske sosialistpartiet, Chama Cha Mapinduzi, som har hatt makten siden uavhengigheten i 1961.

I Sverige studerer nesten halvparten av alle unge videre etter videregående og skaffer seg en akademisk utdanning. I Tanzania er det samme tallet ca 8 %, så det er derfor et stort behov for utdannet arbeidskraft. Help to Help tilbyr ungdom stipend slik at de kan få utbetalt skolepenger ved landets universiteter. Mekanex – med våre ingeniører – tror på ingeniørens rolle i et lands utvikling og ønsker derfor å hjelpe til med dette. Mekanex vil i år sponse to (2) kvinnelige studenter slik at de kan skaffe seg en ingeniørutdanning og dermed bidra til at Tanzania tar enda et lite steg på sin utviklingsreise. I løpet av sine 12 år har Help to Help så langt hjulpet 387 unge mennesker til en akademisk grad, og ytterligere 357 har begynt på en akademisk utdanning og skal uteksamineres i løpet av de neste årene.

Organisasjonens erfaringer viser at nesten alle får jobb, i tillegg forsørger de i snitt 3,5 familiemedlemmer og 60 % av de som mottok stipend sponser på sin side søsknene sine slik at også de kan få utdanning. På denne måten skapes det ringer på vannet som har større effekt for landet enn bare å sende penger til veldedige formål. Vi vil støtte disse to unge kvinnene i 3 år til de fullfører utdanningen. Jeg vil fortelle deg hvordan det går i fremtidige utgaver av vårt nyhetsbrev. Hvis du vil lese mer om Hjelp til å hjelpe, kan du lese her.

I dette nummeret snakker vi nok en gang om en produktgruppe fra Hepco Motion som noen ganger er en smart løsning på komplekse problemer innen mekanikk. Vi viser også vår bredde innen teleskopskinner og forteller om programmet vårt med vinkelgir. Sist men ikke minst presenterer vi en annen ansatt; vår produktsjef for maskinelementer og aktuatorer, Irene Holmström.

God lesing og ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år!

Staffan Franzén
Daglig leder