Skruejekker i løftesystem

//Skruejekker i løftesystem

Skruejekker satt sammen i løfte-system er en enkel og driftssikker måte å oppnå en helt synkronisert løftebevegelse. Mekanex tilbyr komplette løftesystemer basert på skruejekker i et svært stort antall variasjoner. Hvert system dimen-sjoneres etter ditt bruksområde. Løftevekter fra noen kilo opp til flere hundre tonn er ingen problem. Hvis standardløsninger ikke holder, tilpasses komponentene til dine spesielle behov.

 

skruvdomkraftssystem

2017-05-29T09:56:57+00:00