Mekanex kan tilby en girtype der du kan få 90 graders avvinkling i driften kombinert med høy virkningsgrad med mulighet til stor utveksling.

 

Girene består av ett, to eller tre trinn med tverrskårne tannhjul, og sluttrinnet er et hypoidgir som overfører kraften vinkelrett mot den inngående akselen. Konstruksjonen gir en virkningsgrad på 96 % uavhengig av turtall.

 

Girene er klargjort for montering av IEC-motor og har en rekke ulike typer tilbehør, for eksempel utgående aksel, rustfri hulaksel, akselnavforbindelse for hulaksel og monteringsflenser. Hvis du velger hypoidgir i stedet for snekkegir, kan du i mange tilfeller også velge en mindre motor på grunn av hypoidgirets høye virkningsgrad.

 

Mekanex kan tilby følgende hypoidgir:

 

Hypoidgir type A

Hypoidgir type A har aluminiumshus og to eller tre trinn.

 

Hypoidgir type C

Hypoidgir type C har støpejernshus og tre eller fire trinn.

Hypoidgir
Kontakt for mer info