Plaromaster er en mekanisk kulevariator som er oppbygd slik at kuler presses mot to skiver, noe som i sin tur overfører momentet fra inn- til utgangsakselen. Gjennom en sinnrik mekanisk konstruksjon øker kulenes trykk mot skivene når overførbart moment øker. Dette, i kombinasjon med en spesiell olje som både smører og har heftende egenskaper, gjør at variatoren ikke kan slire innenfor merkeområdet.

 

Denne unike konstruksjonen gjør at variatoren kan stilles til eksakt 0 min-1, samt at det overførbare momentet øker med reduksjonen, akkurat som et vanlig gir.

Kulevariatorer
Kontakt for mer info