Den vanligste typen vekselstrømsmotor er asynkronmotoren. Turtallet følger spenningsfrekvensen, men synker noe ved belastning. Asynkronmotorer produseres i ulike varianter for 1- og 3-fastilkobling. Asynkronmotorer har en enkel konstruksjon. De har ikke kollektor eller børster. Med lagrene som de eneste slitedelene er levetiden lang og vedlikeholdsbehovet minimalt. Lydnivået er lavt, og motoren forårsaker ingen radiostøy. Med utviklingen av frekvensstyringer har asynkronmotorer blitt populære som regulerbare drifter og brukes i dag også til posisjonering.

 

  • 0,03–37 kW
  • Beskyttelsesklasse IP 55
  • Isolasjonsklasse F
  • IEC- och NEMA-flänsar
  • Finnes med brems, encoder och servoventilasjon
Vekselstrømmotorer
Kontakt for mer info