Hos likestrømsmotorer kan magnetiske felt oppstå, enten via permanentmagneter eller lindinger som mates med likestrøm. Ved lave effekter er det bedre å bruke likestrømsmotorer med permanentmagneter, mens shuntlindede motorer har sitt hovedsaklige bruksområde ved større drifter.

 

Turtallet på en likestrømsmotor endres lineært med spenningen. Turtallet synker med øket belastning, men dette kan korrigeres med en elektronisk styring. Med rett styreelektronikk kan DC-motorer levere et konstant dreiemoment over hele hastighetområdet, fra nominelt turtall til stillestående.

 

PM-motorens ytelse påvirkes blant annet av magnetenes kvalitet. Kullbørstene og kollektoren påvirker direkte livslengden.

 

Mekanex har i programmet et konkurransekraftig sortiment av PM-likestrømsmotorer for industrielle applikasjoner.

Likestrømmotorer
Kontakt for mer info